Strokovno interesno združenje agencij za  posredovanje začasnih del
Address:
SIZAD
Slovenska cesta 40
1000 Ljubljana

info@sizad.si