Skrb za čim višji standard in kakovost storitev na področju posredovanja začasnih in občasnih del

Že od ustanovitve združenja dalje si člani prizadevamo za čim višji standard in kakovost storitev posredovanja študentskega dela. Za zelo uspešen skupni projekt  se je izkazala uvedba portala www.neplacniki.info. Člani združenja organiziramo tudi različna izobraževanja, tako za podjetja kot za dijake in študente.

 

Spletni portal www.neplacniki.info

V preteklosti, še zlasti v času zadnje gospodarske krize z začetkom v letu 2008, je bila ena glavnih težav v dejavnosti plačilna nedisciplina podjetij. Državi smo v tistem obdobju predlagali, naj zakonsko uredi, da morajo vsi študentski servisi objavljati neplačnike na spletnem portalu, vendar ni bilo nobenega odziva, zato smo člani združenja sami poskrbeli za ta vidik. Spletna stran je uradno zaživela poleti 2009, do konca leta 2019 pa smo zabeležili že prek 1,5 milijona obiskov in 375.000 uporabnikov.

Na spletni strani www.neplacniki.info so objavljena podjetja, ki nesporno za več kot 60 dni zamujajo s plačilom za opravljeno občasno ali začasno delo dijakom in študentom. Neplačnika lahko objavi agencija, ki ima v skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS št.: 139/2006) z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom (v nadaljevanju agencija).

Z javno objavo neplačnikov želimo študentom in dijakom pomagati, da se izognejo sodelovanju s slabimi podjetji, ne glede na to, preko katerega študentskega servisa opravljajo delo. Za največje neplačnike prenehamo izdajati napotnice in zanje ne posredujemo več prostih del in tako še dodatno zavarujemo študente pred neplačili.

Na osnovi javno objavljenega podatka je pri rednih zaposlitvah prispevkov, ki niso plačani in jih mora izterjati FURS, 6 % (vir: Vlada RS, št.dok. 00104-333/2018/6 z dne 10.1.2019). Rezultati za leto 2017 kažejo, da 6,3 % dajatev v Sloveniji ni plačanih prostovoljno, to pomeni pred začetkom davčne izvršbe. Zahvaljujoč zelo striktni izterjavi študentskih servisov je število neplačnikov študentom daleč pod nivojem neplačil redno zaposlenim delavcem, le 0,0002 % . Tu se najbolj jasno pokaže, kako veliko vlogo igrajo študentski servisi pri izterjavi težko izterljivih malih zneskov študentskih nakazil, povprečno nakazilo (podatek za l. 2018) namreč znaša 183 EUR neto.